معرفی کتاب،انسان 250 ساله

معرفی کتاب،انسان 250 ساله
خرداد 17, 1399
354 بازدید

انسان 250 ساله بیانات مقام معظم رهبری درباره زندگی سیاسی – مبارزاتی ائمه معصومین (ع) ?نویسنده : آیت الله سید علی خامنه ای معرفی کتاب این کتاب شامل 17 فصل است که نحوه چینش عناوین فصل ها به ترتیب تاریخی زندگی ائمه(ع)، از دوران پیامبر اعظم (ص) تا دوره امام جواد (ع)، امام هادی (ع) […]

انسان 250 ساله

بیانات مقام معظم رهبری درباره زندگی سیاسی – مبارزاتی ائمه معصومین (ع)

?نویسنده : آیت الله سید علی خامنه ای

معرفی کتاب

این کتاب شامل 17 فصل است که نحوه چینش عناوین فصل ها به ترتیب تاریخی زندگی ائمه(ع)، از دوران پیامبر اعظم (ص) تا دوره امام جواد (ع)، امام هادی (ع) و امام عسکری (ع) است. محتوای کتاب «انسان 250 ساله» به دنبال انتقال مفهومی متعالی از مسیر و مقصد زندگی مجاهدانه ائمه (ع) است.

از این رو، این کتاب بیش از آن که یک کتاب تاریخی صرف باشد، یک فراتحلیل تاریخی است که به جای شرح و تفصیل وقایع زندگی ائمه (ع) نگاهی کل گرایانه به زندگی هر یک معصومین (ع) را با توجه به بستر تاریخی دوره مربوط و در راستای مقصود واحدی که همه این بزرگواران دنبال می کردند، ارایه می دهد.

عنوان کتاب عینا برگرفته از کلام مقام معظم رهبری است و بیانگر نوع نگاه ایشان به زندگی سیاسی مبارزاتی ائمه است و علت این نامگذاری بر در مقدمه کتاب به تفصیل از بیانات ایشان تشریح شده است.