میلاد امام محمد باقر(ع) و حلول ماه رجب مبارڪ

میلاد امام محمد باقر(ع) و حلول ماه رجب مبارڪ
بهمن 25, 1399
274 بازدید

“ماهِ تمامِ” اوّلِ “ماهِ خدا ” شدی توپنجمین ستاره ی بی انتها شدی سقف فقاهت از قد عِلمَت شکاف خورد تا باقرالعلومِ همه ماسِوا شدی #میلاد_امام_محمد_باقر(ع) و حلول #ماه_رجب مبارڪ

“ماهِ تمامِ” اوّلِ “ماهِ خدا ” شدی
توپنجمین ستاره ی بی انتها شدی

سقف فقاهت از قد عِلمَت شکاف خورد
تا باقرالعلومِ همه ماسِوا شدی

#میلاد_امام_محمد_باقر(ع)
و حلول #ماه_رجب مبارڪ