با هدف شبکه سازی و ساماندهی مساجد ذیل رزمایش مواسات+فیلم

با هدف شبکه سازی و ساماندهی مساجد ذیل رزمایش مواسات+فیلم
اردیبهشت 3, 1399
457 بازدید

رزمایش مواسات با محوریت مساجد فعال و منتخب با حضور نماینده محترم ولی فقیه و ائمه جمعه استان لرستان . با هدف شبکه سازی و ساماندهی مساجد ذیل رزمایش مواسات

رزمایش مواسات با محوریت مساجد فعال و منتخب با حضور نماینده محترم ولی فقیه و ائمه جمعه استان لرستان .

با هدف شبکه سازی و ساماندهی مساجد ذیل رزمایش مواسات