با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید احمد رضا شاهرخی جلسه نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور جهت توین برش فرهنگی استان‌ها به شکل ویدئو کنفرانس برگزار شد.

 با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید احمد رضا شاهرخی جلسه نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور جهت توین برش فرهنگی استان‌ها به شکل ویدئو کنفرانس برگزار شد.
تیر 8, 1400
254 بازدید

جلسه ویدئو کنفرانس نمایندگان ولی فقیه استان‌ها برگزار شد. با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید احمد رضا شاهرخی جلسه نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور جهت توین برش فرهنگی استان‌ها به شکل ویدئو کنفرانس برگزار شد. 1400/4/7

جلسه ویدئو کنفرانس نمایندگان ولی فقیه استان‌ها برگزار شد.

با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید احمد رضا شاهرخی جلسه نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور جهت توین برش فرهنگی استان‌ها به شکل ویدئو کنفرانس برگزار شد.

1400/4/7